Scroll Top
bjorn2
Pasient intervju

Bjørn forteller om sin erfaring med medisinsk cannabis : Bruk, effekter og utfordringer.

I dette intervjuet møter vi Bjørn, en 43 år gammel far som har begynt å bruke medisinsk cannabis. Bjørn startet med cannabis for rekreasjonelle formål, men ble etter hvert oppmerksom på helsegevinstene det kunne ha. Han bruker medisinsk cannabis for å behandle ADHD, kronisk smerte og søvnvansker, og har opplevd en betydelig positiv effekt på symptomene sine. Bjørn opplever at helsepersonell mangler kunnskap og vilje til å anvende cannabis-baserte legemidler, og at det kan være en byrde å bli behandlet som rusmiddelmisbruker av helsesektoren i stedet for pasient. 

Hvorfor begynte du å bruke medisinsk cannabis, og hva var forventningene dine?
– Dette startet rekreasjonelt, jeg ble oppmerksom på helsegevinstene etterhvert.

Hvilke symptomer eller tilstander bruker du medisinsk cannabis for å behandle?
Adhd, kronisk smerte og søvnvansker

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket symptomene dine?
– Jeg dobler antall timer søvn, jeg opplever lengre perioder med konsentrasjon i det jeg gjør og er mer emosjonelt forutsigbar.

Hvilken metode bruker du for å ta medisinsk cannabis (røyking, vaping, olje, kapsler, osv.), og hva er fordelene og ulempene ved den metoden?
– Innånding av toppskudd og oljer i Munnhule. Dette fungerer for meg.

Har du opplevd noen negative bivirkninger av medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet dem?
– Røde øyne og overdreven sult. Akseptert de røde øynene, og jeg har spist mat.

Hvor vanskelig eller lett har det vært å få tilgang til medisinsk cannabis i ditt område, og hva er de største hindringene du har møtt?
– Jeg blir ikke forskrevet i Norge enda, men jeg har blitt behandlet i Nederland. Jeg har god tilgang fra det illegale markeder. Pris og kvalitet varierer veldig.

Hva er de økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet disse kostnadene?
– 10500 kroner i måneden. Det klarer jeg ikke, samboer og slekt hjelper meg med kostnadene.

Hvilken støtte eller veiledning har du fått fra helsepersonell eller andre i medisinsk cannabis-behandlingen din?
– Jeg har god støtte hos Fastlege om behandling, men møter manglende kunnskap og vilje for å anvende cannabis-baserte legemidler hos psykologisk helse foretak.

Har du noen bekymringer eller spørsmål om bruk av medisinsk cannabis, og hvordan håndterer du disse?
– Nei, jeg kan nok om temaet og føler meg trygg på disse legemidlene.

Hva ville du ønske helsepersonell og samfunnet generelt forstod bedre om behandling med medisinsk cannabis?
– Byrden det er å bli behandlet som rusmiddelmisbruker av helsesektoren, og ikke pasient.

På en skala fra 1-10 var hans forventning til at medisinsk cannabis ville hjelpe ham da han først begynte å bruke det en 1, mens på en skala fra 1-10 har behandlingen med medisinsk cannabis hjulpet symptomene hans med en 8.

Det er en økende interesse for medisinsk cannabis i Norge som et alternativt behandlingsalternativ for ulike helseproblemer. Bjørn opplever en betydelig positiv effekt på symptomene sine ved bruk av medisinsk cannabis for å behandle ADHD, kronisk smerte og søvnvansker, men han møter utfordringer med å få tilgang til cannabis-baserte legemidler og manglende kunnskap og vilje fra helsepersonell til å anvende disse behandlingsalternativene.

Det kan også observeres at kostnadene for medisinsk cannabis kan være en utfordring for pasienter, og at det kan være behov for økt støtte og veiledning fra helsepersonell og samfunnet generelt. Det er også viktig at pasienter som bruker medisinsk cannabis ikke blir behandlet som rusmiddelmisbrukere, men som pasienter som søker hjelp for helseproblemer.

Generelt sett kan det være behov for mer forskning og utvikling på området for å øke kunnskapen om medisinsk cannabis og sikre at pasienter får tilgang til kvalitetsbehandling.

Related Posts

Legg inn en kommentar