IMG_7419-2

TERPENER I CANNABIS

Skunky, fruktig, floral, luktene assosiert med cannabis kan være svært variert og variert fra kultivar til kultivar. Dette mangfoldet kommer fra de duftende molekylene som finnes i cannabis kalt terpener. 
Det finnes over hundre forskjellige terpener i cannabis, som har utviklet seg med cannabisplanten som en forsvarsmekanisme mot bakterier, sopp, insekter og andre skadedyr. De fungerer også som byggesteinene for mer komplekse molekyler som cannabinoidene.

Terpenes Kjemi

Terpener er flyktige hydrokarboner som bærer en aroma og består av små fem karbonkomponenter kalt isoprenenheter. Det finnes også lignende molekyler som finnes i cannabis kalt terpenoider, som er modifiserte terpener hvor oksygenatomer har blitt inkorporert eller metylgrupper er tilsatt eller fjernet.

Ofte brukes begrepet terpener mer bredt for å inkludere terpenoider. Terpener kan videre kategoriseres i tre forskjellige undertyper : monoterpener, diterpener og sesquiterpener.

Monoterpener er den enkleste typen terpen og består av to isoprenenheter. Et eksempel på en vanlig monoterpen som finnes i cannabis er myrcen, som har blitt antatt å øke evnen til THC til å krysse blod-hjerne-barrieren og gi visse stammer deres slag.

Myrcene fungerer som et kraftig smertestillende middel, og effektene motvirkes av opiatantagonisten naxolon (Narcan) som antyder at dens smertelindrende egenskaper skyldes interaksjoner med opiatsystemet. Stammer som er dominerende i myrcen har en tendens til å gi beroligende effekter.

Esquiterpener er terpener som inneholder tre isoprenenheter. Den kanskje vanligste sesquiterpenen som finnes i cannabis er β-caryophyllene, den eneste terpenen som er kjent for å binde seg til cannabinoidreseptoren CB2.
Studier på mus viser at virkningen av β-karyofyllen på denne reseptoren er i stand til å forsterke de smertestillende og antiinflammatoriske virkningene til cannabisplanten.

Diterpener er sammensatt av to monoterpen-underenheter eller fire isopren-enheter. Et eksempel på en diterpen er fytol, som er et nedbrytningsprodukt av klorofyll og derfor finnes i nesten all cannabis.
Denne terpenen øker uttrykket av GABA, en hemmende nevrotransmitter assosiert med avslappende effekter, ved å blokkere dens nedbrytning. Bare ved å begynne å beskrive de forskjellige klassene av terpener kan du se bygningspotensialet for synergi mot visse effekter mens du motvirker andre.

Entourage-effekten: Hvordan terpener endrer effekten av cannabinoider

Dr. Ben Shabat et al demonstrerte de tidligste bevisene på en entourage-effekt i 1998 med deres arbeid på endogene cannabinoider. Dette arbeidet viste at aktiviteten på cannabinoid reseptorer kunne økes når det var flere inaktive fettsyrederivaler tilstede.

Noen år senere i 2001 publiserte John McPartland og Ethan Russo en artikkel med tittelen “Cannabis and Cannabis Extracts : Greater Than the Sum of Their Parts”. Denne publikasjonen utvidet dette entourage-konseptet og presenterte tidlig bevis på at terpener forsterket effekten av cannabinoidene.

Dette arbeidet ble ytterligere foredlet senere av Russo i august 2011 da han publiserte “Taming THC : potential cannabis synergy and phytocannabinoid terpene entourage effects” i British Journal of Pharmacology. Denne artikkelen foreslo at terpenene i cannabis var i stand til å modulere effekten av cannabinoider og tilbød mange mulige mekanismer som terpener kunne indusere denne virkningen på.

Terpener er i stand til å redusere uønskede effekter samtidig som de forsterker andre. Mange av monoterpenene som finnes i cannabis som (-)-alfa-pinen, (+)-3-karen, p-cymen, terpineol og eukalyptol kan hemme enzymet acetylkolinesterase (AChE) som øker acetylkolinfunksjonen, som er en viktig nevrotransmitter involvert i hukommelsen .

Dette antyder at noen av de negative effektene av THC på hukommelsen kan motvirkes hvis disse terpenene er tilstede i betydelige konsentrasjoner. Dette kan være spesielt gunstig for tilstander som Alzheimers, hvor en kombinasjon av nedsatt kolinerg funksjon og nevroinflammasjon fører til progressiv forverring av hukommelsen.

Skreddersydd Formulering av Terpener kan hjelpe å tilpasse cannabis medisinen

Denne dypere forståelsen av cannabinoid- og terpenoidsynergi har muliggjort optimalisering av cannabisterapi. Oppdrettere(Breeders) kan nå lage varianter som gir forbedrede fordeler ved å krysse kultivarer med terpenprofiler som er kjent for å være effektive for visse plager.

I området for ekstraksjoner har mange prosessorer begynt å legge til isolerte terpener til produktene sine for å øke visse ønskede effekter. For eksempel, hvis man hadde tarmbetennelse, kan de legge til ytterligere β-karyofyllen til sluttproduktet siden det fremkaller sin anti-inflammatoriske virkning via CB2-reseptoren, som er mye uttrykt i mage-tarmkanalen. Selv om dette er gode ideer basert på vår nåværende forståelse, er det nødvendig med ytterligere studier for å finpusse de mest fordelaktige terpenprofilene for en gitt tilstand.

Indica & Sativa

Arbeidet til Karl Hillig ved University of Indiana i 2004 var det første som demonstrerte at terpenprofiler ikke er et levedyktig middel for å skille mellom ulike cannabisarter. Hans arbeid, sammen med Russo og McPartland’s, endret cannabisverdenen fullstendig ved å endre måten vi klassifiserer effekten av kultivarer.

I flere tiår har begrepene indica og sativa blitt brukt for å antyde henholdsvis en ¨couch-lock¨ eller oppløftende effekt, men disse etikettene er ofte feil og gjenspeiler bare plantens morfologi og vekstmønstre. For eksempel kan man ha en plante som blir kort og lavt som en indica, men som er dominerende i ¨Limonen¨ og ¨Pinene¨ som er assosiert med mer energigivende kultivarer.

Det er sannsynligvis mange klasser av cannabis basert på de dominerende terpenene til stede i stedet for tre hovedkategorier av cannabis (indica, sativa, hybrid). For ytterligere å fjerne indica sativa-myten, er en av de mest populære “sativa”-variantene Jack Herer. Den dominerende terpenen i denne stammen er terpinolen, som i studier har vist seg å ha en sederende effekt, helt motsatt av det man vil kalle oppløftende.

LINKER & KILDER

Related Posts

Legg inn en kommentar