Scroll Top
fbvhee

Selvrapporterte Diagnoser og Medisinsk Cannabis: Mangfoldet av Helseutfordringer i Norge

Oversikt over selv rapporterte diagnoser fra 717 individer som ønsker prøve og/eller benytter seg av medisinsk cannabis. Totalt antall diagnoser rapportert er 92.

Selvrapporterte diagnoser fra brukere av medisinsk cannabis: En oversikt

I den stadig voksende debatten om medisinsk cannabis har selvrapporterte diagnoser fra enkeltpersoner som benytter seg av denne alternative behandlingsmetoden blitt et interessant og kontroversielt tema. Medisinsk cannabis har fått mye oppmerksomhet for sitt potensial til å lindre en rekke helseproblemer, og mange individer søker etter denne alternative behandlingen som et middel for å håndtere ulike tilstander. I denne artikkelen vil vi se nærmere på en oversikt over selvrapporterte diagnoser fra 717 individer som ønsker å prøve eller allerede benytter seg av medisinsk cannabis, basert på tilgjengelig data.

Totalt antall diagnoser rapportert: 92

Blant de 717 individene som ble undersøkt, ble det rapportert hele 92 forskjellige diagnoser. Dette indikerer et bredt spekter av helseproblemer som folk håper å adressere ved hjelp av medisinsk cannabis.

Ofte rapporterte diagnoser
 • Angst: 372 rapporteringer
 • Angstlidelser er blant de mest vanlige psykiske helseutfordringene, og det er ikke overraskende at de topper listen over selvrapporterte diagnoser blant brukere av medisinsk cannabis. Mange mennesker har søkt etter alternativer til tradisjonell medisin for å håndtere angstsymptomer, og noen har funnet lindring gjennom cannabis.
 • Søvnløshet: 375 rapporteringer
 • Søvnløshet er et annet utbredt helseproblem, og det er kjent at cannabis kan påvirke søvnkvaliteten. Mange individer med søvnløshet søker hjelp gjennom medisinsk cannabis for å forbedre søvnen sin og oppnå en mer regelmessig søvnrytme.
 • Depresjon: 321 rapporteringer
 • Depresjon er en alvorlig tilstand som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Noen brukere av medisinsk cannabis har rapportert at det kan ha en positiv innvirkning på deres depresjonssymptomer, selv om det er viktig å merke seg at resultatene varierer fra person til person.
 • Smerte: 274 rapporteringer
 • Smerte, spesielt kronisk smerte, er en av de mest vanlige årsakene til at folk søker medisinsk cannabis. Mange mener at cannabis kan bidra til å lindre smerte og forbedre deres livskvalitet.
 • Kronisk Smerte: 217 rapporteringer
 • Kronisk smerte, som kan være forårsaket av en rekke tilstander, er en av de mest vedvarende helseutfordringene. En betydelig del av de selvrapporterte diagnosene inkluderer kronisk smerte, noe som understreker cannabisens potensiale som smertelindrende middel.
 • ADHD: 181 rapporteringer
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en nevrologisk lidelse som påvirker konsentrasjon og hyperaktivitet. Noen brukere har rapportert at medisinsk cannabis kan hjelpe med å redusere symptomene på ADHD, men det trengs mer forskning for å bekrefte disse påstandene.
 • PTSD: 179 rapporteringer
 • Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) er en alvorlig psykisk lidelse som kan oppstå etter traumatiske hendelser. Noen har søkt trøst i medisinsk cannabis for å hjelpe med å håndtere symptomene på PTSD, selv om forskningen på dette området er begrenset.

Selvrapporterte diagnoser gir verdifull innsikt i hvordan enkeltpersoner opplever medisinsk cannabis i forhold til deres spesifikke helseproblemer. Det er viktig å merke seg at selvrapporterte data har begrensninger, og resultatene kan variere betydelig fra person til person. Videre forskning og kliniske studier er nødvendige for å bedre forstå effektene av medisinsk cannabis på ulike helseproblemer og for å utvikle retningslinjer for trygg og effektiv bruk.

Diagnoser - Total Oversikt

Angst = 372
Søvnløshet = 375
Depresjon = 321
Smerte = 274
Kronisk Smerte = 217
ADHD = 181
ADD = 61
Redusert Appetitt = 180
Muskel Spasmer = 48
Kvalme = 41
Panikkanfall / Angstanfall = 9
PTSD = 179
HIV/AIDS = 2
Kreft = 11
Graves’ Sykdom = 1
Epilepsi = 18
Psoriasis = 1
Astma = 5
MS = 8
Personlighetsforstyrrelse = 12
Touretts Syndrom = 5
Anoreksi = 16
Aspergers = 7
Kronisk Obstruktiv Lungesykdom = 3
Kronisk Migrene = 24
Fibromyalgi = 10
Irritabel Tarm = 3
Meningiom = 1
Hyperkinetisk Forstyrrelse = 2
Leddgikt = 5
Verk i Kroppen = 23
Stress = 115
Kronisk Betennelse = 8
Tinnitus = 3
Diabetes = 3
Bipolar = 14
Hodepine = 12
Idiopatisk Hypersomni = 3
Urolige ben = 6
Ulcerøs Kolitt = 2
Skoliose = 3
Tvangslidelse (OCD) = 6
Sickle Cell-Anemi = 1
Nail-Patella Syndrom = 1
Eksem = 3
Scheuermanns Skiveprolaps = 2
Alvorlig Strekk = 2
Hypermobilt Ehlers-Danlos Syndrom = 5
Hyperhidrose = 3
Misofoni = 2
Hyperakusi = 2
Funksjonshemmet = 3
Prolaps = 2
Septo-Optisk Dysplasi = 2
Klinefelters Syndrom = 1
Polymyalgi = 2
Revmatisk Sykdom = 2
Grønn Stær = 1
Artosis” Stemkoski = 1
Patellofemoralt Smertesyndrom = 1
Nevrogfibromatose = 1
Unnvikende Personlighetsforstyrrelse = 1
Borderline Personlighetsforstyrrelse = 2
Hjerneinfarkt / Slag = 1
Schizofreni = 3
Avhengighet = 3
Kranioservikal Ustabilitet = 1
Lysømfintlig = 1
Anfall = 18
Kienböcks Sykdom = 1
Autisme / ASD = 5
Psykogene, ikke-epileptiske anfall = 2
Nevropati = 3
Brokk = 2
Lav Metabolisme = 2
Gastritis = 2
Spasmer = 3
Kronisk Tretthetssyndrom = 3
Kompleks Regional Smertesyndrom = 2
Bechterews sykdom = 6
Organisk Mental Lidelse = 3
Agorafobi = 2
Kronisk Venøs Insuffisiens = 2
Sjögrens Syndrom = 3
Crohns sykdom = 7
Medfødt Myotoni = 2
Postherpetisk Nevralgi = 2
Celiaki = 2
Raynauds Fenomen = 2
Ektodermal = 2
Intestinal Metaplasi = 2
Revmatisme = 2
Hallux valgus = 1
Hereditary Elliptocytosis = 1

Mens diagnoser som angst, søvnløshet og depresjon topper listen over selvrapporterte tilstander blant brukere av medisinsk cannabis, er det også en rekke sjeldnere helseproblemer som enkeltpersoner søker å behandle med denne alternative terapiformen. Disse sjeldnere diagnosene gir oss innsikt i mangfoldet av medisinske behov og utfordringer som mennesker møter. Her tar vi en nærmere titt på noen av de sjeldnere selvrapporterte diagnosene blant 717 individer som ønsker å prøve eller allerede benytter seg av medisinsk cannabis, basert på tilgjengelig data.


Selv om disse diagnosene er sjeldnere sammenlignet med de mer vanlige som angst og depresjon, er det likevel viktig å anerkjenne at de påvirker en betydelig del av befolkningen, og mange som lider av dem, søker etter lindring.

Nevropati: 3 rapporteringer
Nevropati refererer til skader på nerver, ofte ledsaget av smerte og nummenhet. Noen brukere av medisinsk cannabis har funnet det nyttig i å lindre nevropatiske symptomer.

Brokk: 2 rapporteringer
Brokk er en tilstand hvor organer eller vev buker ut gjennom en svakhet eller defekt i musklene. Det er interessant å merke seg at noen individer med brokk rapporterer bruk av medisinsk cannabis som en del av deres behandlingsregime.

Lav Metabolisme: 2 rapporteringer
Lav metabolisme refererer til en unormalt lav hastighet på stoffskiftet, noe som kan føre til vektøkning og andre helseproblemer. To personer rapporterer at de bruker medisinsk cannabis for å håndtere denne tilstanden.

Gastritis: 2 rapporteringer
Gastritis er en betennelse i magens slimhinne. Noen individer med gastritis har eksperimentert med medisinsk cannabis i håp om å lindre mageplager.

Spasmer: 3 rapporteringer
Muskelkramper og ufrivillige muskelsammentrekninger kan være svært ubehagelige. Tre personer har rapportert bruk av medisinsk cannabis for å redusere disse symptomene.

Kronisk Tretthetssyndrom: 3 rapporteringer
Kronisk tretthetssyndrom er kjennetegnet av vedvarende utmattelse som ikke forbedres med hvile. Tre personer søker lindring ved hjelp av medisinsk cannabis.

Kompleks Regional Smertesyndrom: 2 rapporteringer
Dette er en smertefull tilstand som påvirker lemmer og kan være vanskelig å behandle. To individer har prøvd medisinsk cannabis som en del av deres smertelindring.

Bechterews sykdom: 6 rapporteringer
Bechterews sykdom, eller ankyloserende spondylitt, er en inflammatorisk revmatisk tilstand som kan påvirke ryggraden. Seks personer har inkludert medisinsk cannabis i sin behandling av denne tilstanden.

Agorafobi: 2 rapporteringer
Agorafobi er en angstlidelse som innebærer frykt for åpne eller offentlige steder. To individer søker hjelp fra medisinsk cannabis for å håndtere agorafobi.

Crohns sykdom: 7 rapporteringer
Crohns sykdom er en inflammatorisk tarmlidelse. Syv personer har prøvd medisinsk cannabis som en del av deres behandling for denne utfordrende tilstanden.

Selv om disse diagnosene er sjeldnere blant brukere av medisinsk cannabis, understreker de betydningen av å forstå mangfoldet av helseproblemer som kan potensielt behandles med denne alternative terapiformen. Det er viktig å merke seg at effekten av medisinsk cannabis kan variere betydelig fra person til person, og at grundig rådgivning fra helsepersonell er nødvendig før man utforsker denne behandlingsmetoden. Samtidig oppfordrer denne oversikten til mer forskning og innsats for å forstå hvordan medisinsk cannabis kan påvirke sjeldnere diagnoser og bidra til bedre livskvalitet for de som lider av dem.

Denne oversikten over selvrapporterte diagnoser fra en mangfoldig gruppe individer som benytter medisinsk cannabis, gir oss et unikt innblikk i kompleksiteten av helseutfordringer som kan potensielt behandles med denne alternative terapiformen. Mens vi ser at vanlige plager som angst, søvnløshet og depresjon dominerer listen over selvrapporterte tilstander, er det likevel viktig å ikke overse de sjeldnere diagnosene som også krever oppmerksomhet og hjelp.

Som med ethvert medisinsk behandlingsalternativ er grundig rådgivning fra helsepersonell avgjørende. Medisinsk cannabis er fortsatt et felt som utvikler seg, og pasienter bør ta kontakt med sine leger for å diskutere muligheter, risikoer og fordeler i samsvar med deres spesifikke diagnose.

I tillegg ønsker vi å oppmuntre helsepersonell, forskere og beslutningstakere til å engasjere seg i kunnskapsløftet 2023, som tar sikte på å øke bevisstheten og kunnskapen om medisinsk cannabis i Norge. Dette initiativet kan bidra til å fremme mer forskning, regulering og retningslinjer for bruk av medisinsk cannabis, slik at pasienter kan få tilgang til trygg og effektiv behandling.

For de som lider av sjeldnere diagnoser og som vurderer medisinsk cannabis som en behandlingsmulighet, er det viktig å huske at du ikke er alene. Sammen med rådgivning fra helsepersonell og støtte fra kunnskapsløftet 2023, kan vi alle bidra til å forbedre livskvaliteten til de som søker lindring gjennom medisinsk cannabis, uavhengig av diagnosen deres. Sammen kan vi utforske nye veier mot bedre helse og velvære.

Related Posts

Legg inn en kommentar