Scroll Top
xtjx
Pasient historie

En Medisinsk Cannabis Pasient som Har Overvunnet Blodkreft

Emthe er en utdannet sykepleier med 16 års erfaring innen ambulansearbeid og 20 års erfaring innen rus/psykiatri. Hun er også snart ferdig med en mastergrad i psykoterapi og har et sterkt ønske om å forske på cannabis i terapeutisk arbeid. Emthe er ikke bare en pasient, men også en cannabis-aktivist som har opplevd mirakuløse resultater ved bruk av medisinsk cannabis.

Da hun fikk diagnosen akutt leukemi i siste stadium, sto hun med den ene foten i graven. Men to tanker skjøt gjennom hodet hennes: Hun ønsket å vite så lite som mulig om sykdommen og behandlingen, og hun hadde en overbevisning om at cannabis kunne kurere kreft. Med dette i bakhodet begynte hun å bruke medisinsk cannabis.

Behandlingen med medisinsk cannabis har hatt en betydelig innvirkning på symptomene hennes. Den har ikke bare kurert en i utgangspunktet uhelbredelig kreft, men den hjelper henne også med å håndtere stress forbundet med posttraumatisk stresslidelse. I tillegg hjelper det henne å redusere bruken av sterke legemidler og gir henne livskvalitet, energi og godt humør.

Hvorfor begynte du å bruke medisinsk cannabis, og hva var forventningene dine?
Jeg hadde Akutt Leukemi! Det var to ting jeg tenkte når jeg fikk beskjed om at jeg sto med ene foten k graven etter å ha fått blodkreft oppdaget i siste stadiet. 1. dette må jeg vite så lite som mulig om. 2. Cannabis kurerer kreft.

Hvilke symptomer eller tilstander bruker du medisinsk cannabis for å behandle?

 • Blodkreft, smerter, c-PTSD, ADHD, cellegiftutløst nevropati, nervesmerter, matlyst, uro, stress og søvn 


Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket symptomene dine?

 • Den kurerte en kreft som i utgangspunktet ikke er kurerbart. Jeg overlevde en ryggmargstransplantasjon som en av de første, med det grunnlaget jeg hadde. Legene kan ikke forklare meg hvorfor, selv om jeg påpeker at cannabis er den eneste forskjellen!

  Hjelper meg med å håndtere stress fra posttraumatisk stresslidelse, hjelper meg å kutte ned bruk av sterkere legemidler, og gir meg livskvalitet, energi og godt humør.

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket søvnen din?

 • Sover tyngre, bedre søvnkvalitet

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket apetitten din?
Jeg har anorexi etter cellegift, og cannabis er det eneste som får meg til å spise

Hvilken metode bruker du for å ta medisinsk cannabis (røyking, vaping, olje, kapsler, osv.), og hva er fordelene og ulempene ved den metoden?

 • Inhalerer det, jeg har astma og å inhalere det rent er å betrakte som medisinsk. Hjelper meg å få opp slim lettere fra lungene.

Har du opplevd noen negative bivirkninger av medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet dem?

 • Stigma og fordommer! Etter at jeg fikk cannabis, og den første i historien som fikk det dekket på H-resept, så ble livet mitt til ett helvete. Plutselig var kreften og den kraftige cellegiftbehandlingen glemt, og dette begynte å handle seg om rus, når hovedproblemet mitt er at jeg knapt har overlevd en ernæringssvikt! De har sett seg så blind på medisinlisten, at til slutt så mistet jeg gangsynet sel, og ble så opptatt av å bevise hvem jeg var, at jeg aldri fikk krefter til å deale med traumer på traumer som kom! 

Til slutt så ble jeg skrevet ut på åpen gate i Bergen, etter å ha holdt appell på Hasjmarsjen 2022, i Bergen! Selv om statsforvalter vestlandet konkluderte med brutt lov, og uforsvarlig helsehjelp, så mistet jeg resepten min pga dette.

Etter at de tok fra meg resepten så kollapset immunforsvaret, og jeg har blant annet hatt 3 store operasjoner pga cervikal cancer, da det nye immunforsvaret ikke klarer å holde HPV-viruset nede og jeg får stadige celleforandringer! Dette kom før at jeg måtte pendle tilbake til Nederland for å få rett medisin der, men jeg har ikke helse til å reise hver måned, derfor får ikke immunforsvaret min den «støtten» den trenger fra medisinsk cannabis! At immunsystemet kollapset kan dokumenteres i journal med ingen innleggelser mens jeg hadde regelmessig tilførsel av medisinsk cannabis, og uttallige innleggelser etterpå! Mitt hovedproblem har vært ernæring, mens helsevesenet fokuserer på rus, og en generell angst for å ha ansvar om noe skjer!Det er det alt handler om; Ansvarsfraskrivelse!! «Pasienten i fokus» kommer langt bak i rekka av prioriteringer, og oftest er det egen legelisens som har høyest prioritet!!

De sa jeg skreiv meg ut selv, når jeg til og med hadde vitner! Jeg ble betraktet som «ikke behandlingsbar pga cannabis avhengighet» og de ville ha meg inn på tvang for å tvinges av cannabis. De mente jeg var en fare for andres liv og helse! Jeg er 55 kilo og 178 cm! Jeg har gått igjennom ett helvete fysisk og psykisk, jeg har mistet 60 kilo, og har ett kropp, sinn og sjel som jeg ikke kjenner selv engang! At jeg har overlevd siste året er ennå ett mirakel, for når de tok fra meg resepten så kollapset immunforsvaret mitt. Nå er det ingen fra Ålesund Sykehus som svarer meg i det hele tatt, på hvorfor jeg ikke får refusjon for de 18 mnd jeg måtte betale behandlingen selv!

Reisen med cannabis har gitt meg mange erfaringer på godt og vondt, helsemessig, sosialt, økonomisk og mentalt! Nå prøver jeg å reise meg så jeg kan slåss mot systemet, for ikke faen om de får behandle mine barn og alle mine etterkommere sånn som de har behandlet meg. I middelalderen så brente de hekser, og dette har intet mindre vært en medisinsk heksebrenning og jeg er utslitt. Men selv om jeg er tynn som en spiker, så har jeg en vilje av stål! Men av og til tenker jeg at det virkelig ikke var verdt det. Jeg er utdannet sykepleier selv , noe som ikke er en fordel akkurat! Jeg hadde aldri trodd det var så ille å være pasient!!

Hvor vanskelig eller lett har det vært å få tilgang til medisinsk cannabis i ditt område, og hva er de største hindringene du har møtt?

 • Apotekene i Norge Har stadig leveringsproblemer, dårlig kvalitet på medisinen/cannabisen, og ekstremt dyre priser. 3 x gatepris!

Hva er de økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet disse kostnadene?

 • Har måtte solgt hus, bil, alt jeg eigde og har mye gjeld. Jeg var den første i historien som fikk gjennom H-resept da jeg beviste jeg hadde rett, og viste de var lovpålagt å betale medisinen om det var å regne som utprøvende. Etter det mutet Ålesund Sykehus meg, og jeg får ingen respons fra noen der om dette! Ingen smertepoliklinikker vil ta i meg før jeg har vært inne på tvang!

Hvilken støtte eller veiledning har du fått fra helsepersonell eller andre i medisinsk cannabis-behandlingen din? 

– Og hva skulle du ønske var gjort annerledes?

 • Absolutt ingen, ingen veiledning i hvordan jeg inntok det, dosering osv osv. Nå hjelper jeg andre cannabis pasienter selv og jeg er også psykoterapeut og har samtaler med andre cannabis pasienter. Felles for alle er en ekstrem mistillit til systemet, og en følelse av at vi er idioter som er ute etter lett tilgang til rus!

Hva ville du ønske helsepersonell og samfunnet generelt forstod bedre om behandling med medisinsk cannabis?

 • At vi er mennesker vi som bruker det!

Heller ulovlig i live, enn lovlig død!
- Emthe Vollstad

Takk for at du delte dine erfaringer med oss, Emthe. Det er tydelig at medisinsk cannabis har hatt en positiv innvirkning på livet ditt, og at det har hjulpet deg med å lindre symptomene på din alvorlige sykdom. Det er beklagelig å høre om den stigmaen og fordommene du har møtt, selv etter å ha blitt den første personen i Norge som fikk cannabis dekket av H-resept.

Dine erfaringer viser at det er et stort behov for økt kunnskap og bevissthet rundt medisinsk cannabis, og at det fortsatt er mange utfordringer som må overvinnes før pasienter som deg kan få tilgang til den behandlingen de trenger og fortjener. Ditt engasjement for å hjelpe andre pasienter som deg selv er inspirerende, og vi håper at du fortsetter å kjempe for rettighetene dine og for en bedre forståelse av medisinsk cannabis.

Related Posts