18
pasient intervju

Vilde forteller om å bruke medisinsk cannabis: "Jeg har fått livet mitt tilbake"

Vilde som begynte å bruke medisinsk cannabis for å lindre smerte på grunn av tilstander som kronisk migrene, fibromyalgi, whiplash og Kronisk-PTSD etter en bilulykke.  Vilde hadde forventninger om å oppleve litt lindring, men ble svært overrasket over hvor mye bedre hun faktisk følte seg etter behandling med medisinsk cannabis. Der hun på grunn av medisinske komplikasjoner før aldri hadde vært adekvat smertelindring, fikk hun må en helt ny opplevelse av hva smertelindring faktisk kan være, og hvordan cannabis kan virke på kroppen på forskjellige måter enn andre medikamenter. 

De økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis har vært store, men hun har heldigvis fått støtte fra familie, leger og alle rundt henne. Pasienten ønsker at helsepersonell og samfunnet generelt skulle forstå bedre at behandling med medisinsk cannabis kan gi lindring, og at det ikke er en form for rus for pasientene. 

Hvorfor begynte du å bruke medisinsk cannabis, og hva var forventningene dine?

– Smertelindring. Jeg hadde prøvd cannabis tidligere for migrenen i utlandet, men hadde aldri sett for meg den utrolig gode effekten jeg har fått av den medisinske cannabisen. 

Hvilke symptomer eller tilstander bruker du medisinsk cannabis for å behandle?

 Både kronisk og atypisk migrene, fibromyalgi, whiplash, kronisk ptsd. 

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket symptomene dine?

  • I kombinasjon med strikt diett har jeg blitt kvitt nesten alle symptomer, som daglige smerter og flere ukentlige migreneanfall, og de få migreneanfallene jeg fremdeles får kan i stor grad smertelindring utelukkende med høyere dose cannabis, med mindre de er så alvorlige at de medfører innleggelse. 

  • Jeg har fått tilbake kroppen min, livsgleden min, og hverdagen min. 

Hvilken metode bruker du for å ta medisinsk cannabis (røyking, vaping, olje, kapsler, osv.), og hva er fordelene og ulempene ved den metoden?

– Røyking og vaping, men jeg vil over på olje, for jeg liker ikke røyke-delen. Men det viktigste er selvfølgelig effekten, ikke formen det tas i. 

Har du opplevd noen negative bivirkninger av medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet dem?

– Kun økonomiske, og hosting under selve medisineringen/røykingen. Har fått overraskende, men fantastiske, bonus-bivikninger som god søvn og større matlyst. 
– Stigma er en stor del som kan nevnes i negative bivirkninger som har en betydelig innvirkning på livskvaliteten til pasienter som bruker medisinsk cannabis, familier og tilgangen til behandlingstilbud.

Hvor vanskelig eller lett har det vært å få tilgang til medisinsk cannabis i ditt område, og hva er de største hindringene du har møtt?

– Med mine medisinske komplikasjoner veldig lett i utlandet, dessverre hittil umulig i Norge, selv uten andre medisinske smertelindrende alternativer overhodet. 

Hva er de økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet disse kostnadene?

– Enorme. Jeg har heldigvis lånt og fått av familie så langt, men det er vanskelig å se for seg hvordan det skal gå rundt økonomisk på sikt. 

Hvilken støtte eller veiledning har du fått fra helsepersonell eller andre i medisinsk cannabis-behandlingen din?

  • Veldig god støtte av fastlege og alle mine spesialister, noe som gjør det ekstra forferdelig at Ahus nå stopper all behandling med medisinsk cannabis i påvente av nye oppdaterte kriterier. 

Har du noen bekymringer eller spørsmål om bruk av medisinsk cannabis, og hvordan håndterer du disse?

– Nei, og hvis noen, så spør jeg mine utenlandske leger. De er fantastiske på å svare og følge opp. 

Hva ville du ønske helsepersonell og samfunnet generelt forstod bedre om behandling med medisinsk cannabis

– At det er medisin og lindring, og ikke rus det er snakk om for oss pasienter, at cannabis er tryggere enn nesten samtlige smertelindrende alternativer, og at vi mennesker faktisk er utstyrt med et Endocannabinoid system.

Vilde hadde en forventning på 7 om at medisinsk cannabis ville hjelpe med symptomene da de begynte å bruke det. Etter å ha brukt medisinsk cannabis, har behandlingen hjulpet symptomene med en skala på 10, som er høyeste poengsum. Dette viser at Vilde opplevde en større effekt av medisinsk cannabis enn hun forventet.

Medisinsk cannabis ga meg tilbake livet. Simple as that.
- Vilde

Generelt kan det konkluderes med at medisinsk cannabis kan være en effektiv behandlingsmetode for pasienter med ulike tilstander, og at det er viktig å forstå at dette er en form for lindring og ikke rus. Samtidig er det viktig å være klar over de økonomiske kostnadene som kan være involvert, og at pasienter kan trenge støtte fra familie og andre for å takle disse kostnadene. Det er også viktig å ta hensyn til pasientenes individuelle behov og tilstander i behandlingen med medisinsk cannabis.

Stigma rundt medisinsk cannabis kan ha alvorlige konsekvenser for personer som bruker det som behandling. Det kan føre til redusert livskvalitet, problemer i familierelasjoner og begrenset tilgang til nødvendig behandling. Ofte blir personer som bruker medisinsk cannabis sett på som narkomane eller lovbrytere, selv om de bruker det i samsvar med lovverket. Dette kan føre til at de unngår å snakke åpent om sin situasjon, og kan føle seg isolert og alene. Stigma kan også føre til at helsepersonell unnlater å gi riktig veiledning og behandling, og kan skape barrierer for å få tilgang til nødvendig medisin. Det er viktig å øke forståelsen og aksepten for medisinsk cannabis som en legitim behandlingsmetode, for å hjelpe de som trenger det til å få den behandlingen de fortjener uten å føle skam eller stigmatisering.

Vi i TwinLeaf Group mener at det er viktig å øke kunnskapsnivået om medisinsk cannabis blant pasienter, helsepersonell og den generelle befolkningen. Derfor har vi gjennomført pasient intervjuer for å dele våre erfaringer og pasient historier. Vi håper at disse intervjuene vil bidra til å øke forståelsen for individuelle behandlingstilbud og hindringer i tilgangen til behandling, samt bidra til økt kunnskap og bevissthet om medisinsk cannabis som en mulig behandlingsmetode.

Related Posts

Legg inn en kommentar