Scroll Top
stians
pasient historie
Medisinsk cannabis for PTSD: En personlig historie om positiv påvirkning på livskvaliteten og behovet for mer forståelse fra helsepersonell og samfunnet

I dette intervjuet med Stian får vi innsikt i hvordan medisinsk cannabis har påvirket hans liv og hans tilstand som lider av PTSD. Han bruker cannabis for å dempe angst og ubehag og opplever få bivirkninger sammenlignet med andre medikamenter han har prøvd. Behandlingen har også påvirket hans forhold til venner og familie, og har gitt ham mer livsglede og bedre sosialisering.

Han ønsker at helsepersonell og samfunnet generelt skal forstå at medisinsk cannabis er en effektiv behandling for flere tilstander med lite bivirkninger.

Hvilke symptomer eller tilstander bruker du medisinsk cannabis for å behandle?
– PTSD 

Hvorfor begynte du å bruke medisinsk cannabis, og hva var forventningene dine?
Jeg begynte med det for å dempe angst og ubehag. Nesten ingen bivirkninger. Sliter en dag i dag med ptsd. Prøvd andre medikamenter men opplever mye sterke og negative bivirkninger, som jeg ikke opplever med cannabis-medisin. 

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket ditt forhold til venner og famile?
– Har røyket i mange år ulovlig med mye stigma fra familie og venner, men så fort jeg fikk vist til mine medisinske cannabis dokumenter så var det mye mer akseptert.

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket symptomene dine?
– Gitt meg mer livsglede, bedre appetitt. Blitt mer kreativ og sosialiserer meg mye mer en noen gang. Har kommet veldig langt ny jobb og nye muligheter. Mer sosial og imøtekommende rundt andre mennesker, symptomer som Angst og adrenalin er mye mer overkommelig og kontrollerbart. 

Hvilken metode bruker du for å ta medisinsk cannabis (røyking, vaping, olje, kapsler, osv.), og hva er fordelene og ulempene ved den metoden?
Bedrocan flos 22% ren bud

Hvor ofte bruker du medisinsk cannabis, og i hvilken dosering?
– 2 Gram daglig

Hvilken støtte eller veiledning har du fått fra helsepersonell eller andre i medisinsk cannabis-behandlingen din? 
Har fått veldig god oppfølgning fra legen min i Nederland.

Hva ville du ønske helsepersonell og samfunnet generelt forstod bedre om behandling med medisinsk cannabis?
At det er en veldig bra medisin for adhd ptsd osv. veldig lite bivirkninger. Skulle ønske andre leger hadde mer kompetanse og forståelse.

Hjulpet meg med mareritt. Redusert mange symptomer som adrenalin angst og appetitt. Gjort meg mye roligere og er mer fokusert på mine daglige gjøremål. Jobb venner og sosiale sammenheng fungerer bedre en noensinne.
- Stian

En viktig del av Stians historie er også hvordan behandlingen med medisinsk cannabis har påvirket forholdet hans til venner og familie. Selv om han tidligere møtte stigma og fordommer, har han opplevd at det har blitt mer akseptert når han har vist til sine medisinske cannabis-dokumenter.

Stian er nå mer sosial, kreativ og imøtekommende rundt andre mennesker, og hans symptomer er mer overkommelige og kontrollerbare. Han er også takknemlig for å ha fått god oppfølging fra sin lege i Nederland.

Stians historie illustrerer hvordan medisinsk cannabis kan ha en positiv innvirkning på livskvaliteten, karriere og forholdet til venner og familie for de som lider av ulike tilstander. Samtidig understreker han behovet for mer kompetanse og forståelse fra helsepersonell og samfunnet generelt.

Her er tre punkter som norsk helsepersonell kan jobbe med for å forbedre behandlingen av medisinsk cannabis:
  1. Økt kunnskap: Det er viktig at helsepersonell får tilstrekkelig opplæring og informasjon om medisinsk cannabis, inkludert dosering, administrasjonsmetoder og potensielle bivirkninger.

  2. Bedre tilgang: Pasienter som trenger medisinsk cannabis-behandling, må ha tilgang til kvalitetsprodukter og støtte fra helsepersonell for å sikre trygg og effektiv behandling.

  3. Samarbeid med pasienter: Helsepersonell bør jobbe tett sammen med pasienter som bruker medisinsk cannabis, for å overvåke effektiviteten av behandlingen og tilpasse doseringen om nødvendig. Pasientene må også informeres om potensielle risikoer og bivirkninger av behandlingen.

Studie gjort på PTSD og Cannabis

Denne studien undersøker effekten av medisinsk cannabis på corticolimbic-respons til trussel hos voksne med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og uten. Resultatene indikerer at THC kan modulere trusselrelatert prosessering i traumatiserte personer med PTSD og kan være en lovende farmakologisk tilnærming i behandling av stress- og traumerelatert psykopatologi. Hvis du vil lære mer om PTSD og medisinsk cannabis, kan du lese hele studien i lenken nedenfor.

Modulering av cannabinoider av kortikolimbisk aktivering til trussel hos voksne som har vært utsatt for traumer: En foreløpig studie.

Merknad: “kortikolimbisk aktivering” refererer til aktivering av hjernens kortikale og limbiske områder, som spiller en viktig rolle i følelsesregulering og respons på trusler.

Tim´s Historie : Kronisk Migrene og Gjenoppretting av Livskvalitet

Et livreddende behandlingseventyr: Pasientens reise med medisinsk cannabis for å bekjempe Cluster Hortons migrene og gjenopprette livskvalitet.

Emthe Har Overvunnet Blodkreft med Medisinsk Cannabis

En Medisinsk Cannabis Pasient som Har Overvunnet Blodkreft : Emthe er ikke bare en pasient, men også en cannabis-aktivist som har opplevd mirakuløse resultater ved bruk av medisinsk cannabis.

Stian´s Historie om Medisinsk Cannabis for PTSD

Medisinsk cannabis for PTSD: En personlig historie om positiv påvirkning på livskvaliteten og behovet for mer forståelse fra helsepersonell og samfunnet

Kim L deler sin erfaring med medisinsk cannabis som behandling for Post Traumatisk Dystrofi

Kim L deler sin erfaring med medisinsk cannabis som behandling for Post Traumatisk Dystrofi.

Kim R forteller om sin erfaring med medisinsk cannabis etter en ryggskade

I dette pasientintervjuet med Kim R får vi et innblikk i hvordan medisinsk cannabis har påvirket hans liv etter en ryggskade i 2013 og hvordan han sluttet på ¨cold-turkey¨ med morfin.

Vilde forteller om å bruke medisinsk cannabis: “Jeg har fått livet mitt tilbake”

Vilde forteller om å bruke medisinsk cannabis: “Jeg har fått livet mitt tilbake”

Medisinsk cannabis for ADHD og bipolar: Jørgens erfaringer og hindringer

I dette intervjuet snakker vi med Jørgen S, som deler sine erfaringer med å bruke medisinsk cannabis for å behandle symptomer knyttet til ADHD og bipolar lidelse.

Bjørn forteller om sin erfaring med medisinsk cannabis: Bruk, effekter og utfordringer.

Bjørn forteller om sin erfaring med medisinsk cannabis: Bruk, effekter og utfordringer.

Topp EU-Domstol Avgjør Til Fordel For Medisinsk Cannabispasient

Topp EU-domstol avgjør til fordel for medisinsk cannabispasient En pasient har vunnet en anke i EU-domstolen om å forbli i…

Pasient historie

twinleaf Pasient historie VENN AV en PASIENT FORTELLER SIN OPPLEVESE med medisinsk cannabis tilgang og hjelpen gjennom twinleaf GROUP. En…

Related Posts