Scroll Top
kimkim
pasient intervju
Kim L deler sin erfaring med medisinsk cannabis som behandling for Post Traumatisk Dystrofi

Intervjuet er med Kim L som begynte å bruke medisinsk cannabis etter å ha opplevd en ankelbrudd som førte til Post Traumatisk Dystrofi. Kim forventet å få en normal hverdag uten intense smerter og begynte å bruke medisinsk cannabis for å dempe symptomene. Pasienten bruker olje som metode for å ta medisinsk cannabis, som roer ned inflammasjonen i kroppen og demper smertene til en viss grad.

Tilgangen til medisinsk cannabis er vanskelig for pasienten, og økonomiske kostnader utgjør også en utfordring. Pasienten har ikke fått mye hjelp fra helsepersonell, men har fått litt veiledning fra Øystein i Twinleaf. Kim L mener at medisinsk cannabis er godt alternativ  omfattende og dekkende medisin, og velger det over smerter og piller hver gang.

Hvorfor begynte du å bruke medisinsk cannabis, og hva var forventningene dine?
Ankel brudd som har ledet til Post Traumatisk Dystrofi i ankelen. Forventingene er å få en normal hverdag med mulighet til å gå og bevege seg normalt uten intense smerter.

Hvilke symptomer eller tilstander bruker du medisinsk cannabis for å behandle?
Post Traumatisk Dystrofi

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket symptomene dine?
Roer ned inflammasjonen i kroppen og demper smerter til en viss grad.

Hvilken metode bruker du for å ta medisinsk cannabis (røyking, vaping, olje, kapsler, osv.), og hva er fordelene og ulempene ved den metoden?
– Olje

Hvor vanskelig eller lett har det vært å få tilgang til medisinsk cannabis i ditt område, og hva er de største hindringene du har møtt?
Synes det er veldig vanskelig og lite info om hvordan å få på plass. Sliter med toll og resept. Har lite penger så vanskelig å gå gjennom alt det jeg må for å få tak i en flaske olje.

Hva er de økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet disse kostnadene?
Altfor mye og nei får hjelp av faren min til å dekke reiseutgifter, evnt toll og alt annet.

Hvilken støtte eller veiledning har du fått fra helsepersonell eller andre i medisinsk cannabis-behandlingen din? 

– Og hva skulle du ønske var gjort annerledes?
Ingen hjelp fra helsepersonell. Litt hjelp fra Øystein fra Twinleaf og resten har jeg gjort selv.

Har du noen bekymringer eller spørsmål om bruk av medisinsk cannabis, og hvordan håndterer du disse?
Ja, vanskelig å få tak i det jeg trenger og har ikke så mye penger eller overskudd d til å kjempe mot et system som ikke vil hjelpe meg og nekter meg medisin når jeg ordner hjelp selv. Har angst, stoler ikke på helsepersonell og økonomisk krise.

Hva ville du ønske helsepersonell og samfunnet generelt forstod bedre om behandling med medisinsk cannabis?
At cannabis ikke er et rusmiddel men verdens mest dekkende og omfattende medisin i menneskets historie. Idioter er de eneste som ikke skjønner fordelene med medisinsk cannabis. Cannabis i forhold til andre rusmiddler er en helt egen kategori. 

Enten er det smerter, senga og piller, eller så kan jeg gå grønt. Jeg velger grønt hver gang.
- Kim L

3 punkter å ta seg med videre fra dette intervjuet
1. Tilgangen til medisinsk cannabis er fortsatt vanskelig og økonomisk kostbart for mange pasienter, og det trengs mer informasjon og veiledning fra helsepersonell for å hjelpe pasientene.

2. Medisinsk cannabis kan være en effektiv behandling for Post Traumatisk Dystrofi og kan redusere symptomer som inflammasjon og smerte til en viss grad.

3. Mange pasienter opplever at medisinsk cannabis er et bedre alternativ til tradisjonelle smertestillende piller og ønsker at helsepersonell og samfunnet generelt skulle forstå fordelene bedre.

Takk for at du delte din historie, Kim L. Det er tydelig at tilgangen til medisinsk cannabis fortsatt er en utfordring for mange pasienter, og at økonomiske kostnader kan være en hindring. Det er viktig at helsepersonell blir mer informert og veileder pasientene på en bedre måte. 

Mange pasienter som bruker medisinsk cannabis, velger det over tradisjonelle smertestillende piller og ønsker at samfunnet generelt skal forstå fordelene bedre. For å forenkle tilgangen til medisinsk cannabis i Norge, trenger vi en mer åpen dialog og et system som støtter pasienter som søker hjelp og behandling med denne typen medisin.

“Cannabis Use in Patients with Posttraumatic Stress Disorder : A Review of the Current Literature”

“Medical Cannabis for Neuropathic Pain”

Related Posts

Legg inn en kommentar