Scroll Top
sfgh
pasient intervju

Å bruke medisinsk cannabis for å behandle ADHD og bipolar lidelse: en pasients erfaringer, kostnader og hindringer

I dette intervjuet snakker vi med Jørgen S, som deler sine erfaringer med å bruke medisinsk cannabis for å behandle symptomer knyttet til ADHD og bipolar lidelse.

Han forklarer også de økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis og de største hindringene han har møtt når det gjelder å få tilgang til medisinen. Til slutt deler Jørgen sine tanker om hva helsepersonell og samfunnet generelt bør forstå bedre om behandling med medisinsk cannabis. 

Hvorfor begynte du å bruke medisinsk cannabis, og hva var forventningene dine?

– Jeg begynte med medisinsk cannabis fordi jeg møter utfordringer i hverdagen som, å holde seg konsentrert og å ikke være lei seg hele tiden. Forventningene mine var å bli konsentrert og få et mer stabilt humør. Regelmessig frigjøring av endorfiner, istedenfor å ikke produsere, å så plutselig får alt for mye.

Hvilke symptomer eller tilstander bruker du medisinsk cannabis for å behandle?

Adhd og bipolar lidelse (type 2)

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket symptomene dine?

– Konsentrert til å kunne jobbe i den jobben jeg har og alt ansvaret den jobben har med seg

Hvilken metode bruker du for å ta medisinsk cannabis (røyking, vaping, olje, kapsler, osv.), og hva er fordelene og ulempene ved den metoden?

Røyking.

Fordeler: 

– vet at det kun er medisinsk i røyken

– smaker godt

– lukter godt

Ulemper:

– at ikke folk vet at røyken er medisinsk 

Hvor vanskelig eller lett har det vært å få tilgang til medisinsk cannabis i ditt område, og hva er de største hindringene du har møtt?

– Det er veldig vanskelig. Ingen leger omtrent som støtter behandling. 

Hva er de økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet disse kostnadene?

– Kostnadene er ganske store. Men det finnes ingen pris på god helse. Så man må jo bare betale det det koster

Hvilken støtte eller veiledning har du fått fra helsepersonell eller andre i medisinsk cannabis-behandlingen din?

– Har kun fått støtte av psykiater (ikke godkjenning) , TwinLeaf har støttet meg og hjulpet meg med dette. Foreldre og støtter meg. Da de ser hvordan jeg fungerer som “normalt” når jeg bruker det. 

Hva ville du ønske helsepersonell og samfunnet generelt forstod bedre om behandling med medisinsk cannabis?

– Plantens virkestoffer og allsidighet 

På en skala fra 1-10, hvor stor var forventningen din om at medisinsk cannabis ville hjelpe deg når du begynte å bruke det? 1 er null forventning og 10 er full forventning)
– 10

På en skala fra 1-10, hvor mye har behandlingen med medisinsk cannabis hjulpet symptomene dine? 1 er liten helse effekt og 10 er god helse effekt)
– 10 

Gjør hverdagen enklere
- Jørgen

Basert på dette intervjuet, hvilke konklusjoner kan vi trekke om pasienten og deres behandlingsmuligheter?
  1. 1. Jørgen begynte å bruke medisinsk cannabis for å takle utfordringer i hverdagen med å holde seg konsentrert og å unngå å være lei seg hele tiden. Medisinsk cannabis har hjulpet ham å oppnå bedre konsentrasjon og stabilt humør, som har gjort det mulig for ham å takle ansvaret i jobben sin på en mer effektiv måte.

    2. Jørgen har opplevd utfordringer med å få tilgang til medisinsk cannabis og de økonomiske kostnadene som følger med det. Med en resept kostnad på omtrent 5000 kroner per måned er medisinsk cannabis en dyr behandlingsform. I tillegg er tilgangen begrenset på grunn av manglende støtte fra helsepersonell og begrensede tilgjengelige legemidler.

3. Jørgen understreker behovet for økt kunnskap og forståelse blant helsepersonell og samfunnet generelt når det gjelder plantens virkestoffer og allsidighet. Medisinsk cannabis har potensial til å være et effektivt behandlingsalternativ for en rekke tilstander, og det er viktig å ha tilgang til kunnskap og riktig informasjon for å ta informerte beslutninger om behandlingsalternativer.

ADHD er en gjentagende diagnose hos TwinLeaf sin pasientgruppe. 167 av 668 individer har rapportert har ADHD som en av sine indikasjoner. Disse menneskene søker behandling i utlandet fordi de opplever at det er manglende kunnskap og forskning om tilstanden blant norsk helsepersonell, og derfor ikke får tilstrekkelig hjelp her i landet.

Artikkelen til NRK viser at mange pasienter som tidligere har fått cannabismedisin i Norge, nå har blitt nektet dette på grunn av en endring i regelverket. Dette har ført til bekymring blant pasienter og deres pårørende, samt reaksjoner fra flere helsepersonell og politikere. Ifølge artikkelen er det også mangel på norsk forskning på cannabis som medisin, og mange pasienter velger derfor å oppsøke behandling i utlandet. Dette illustrerer en utfordring i norsk helsevesen når det gjelder å tilby tilstrekkelig behandling til pasienter som har behov for det.

Related Posts

Legg inn en kommentar