Scroll Top
foytcot
Pasient historie

Er gitt et nytt liv i Norge med cannabis

I dette pasientintervjuet med Kim R får vi et innblikk i hvordan medisinsk cannabis har påvirket hans liv etter en ryggskade i 2013 og hvordan han sluttet på ¨cold-turkey¨ med morfin. Kim snakker om hvordan behandlingen har hjulpet ham med å håndtere symptomer som spasmer ved innsovning og bedre appetitt, og hvordan det har forbedret hans livskvalitet og daglige mestring.

Han deler også utfordringene ved å få tilgang til medisinsk cannabis i Norge, samt de økonomiske kostnadene ved behandlingen. Kim oppfordrer helsepersonell og samfunnet generelt til å forstå bedre hvordan helheten i pasienters liv kan forbedres med bruk av medisinsk cannabis.

Et av Kims sitater som oppsummerer hans erfaringer med behandlingen er: “Er gitt et nytt liv i Norge med cannabis.”

Hvorfor begynte du å bruke medisinsk cannabis, og hva var forventningene dine?

  • Fordi jeg har rygg skade, arbeidsulykke i 2013. Fra 2013 til 2021 gikk jeg på en lang rekke medikamenter for smerte og søvn, blant annet Morfin plaster 30ug. I 2021 startet fikk jeg tilgang til medisinsk cannabis behandling og jeg sluttet med Morfin på dagen jeg fikk resepten på cannabis og har ikke trengt Morfin siden. Dette har vært en enorm belasting på livskvaliteten, daglig mestring rundt familie og jobb, appetitt og energien min har vært minimal.

Hvilke symptomer eller tilstander bruker du medisinsk cannabis for å behandle?

  • Spasmer ved innsovning, bedre appetitt, daglig mestring og tilstedeværelse i famile, jobb og andre sammenhenger.

Hvordan har behandlingen med medisinsk cannabis påvirket symptomene dine?

  • Veldig bra jeg har fått et nytt liv, forbedret livskvalitet og alt Morfin tok fra meg har jeg fått tilbake og daglig mestring er bedre. 

Hvilken metode bruker du for å ta medisinsk cannabis (røyking, vaping, olje, kapsler, osv.), og hva er fordelene og ulempene ved den metoden?

  • Vape, olje og røyker 

Hvor ofte bruker du medisinsk cannabis, og i hvilken dosering?
– Jeg bruker 1 gram per dag og normalt kun på kveldstid.

Har du opplevd noen negative bivirkninger av medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet dem?

  • Nei, jeg har ikke opplevd bivirkninger ved bruk av cannabis.

Hvor vanskelig eller lett har det vært å få tilgang til medisinsk cannabis i ditt område, og hva er de største hindringene du har møtt?

  • Det har mange utfordringer, største må være å få fornyet resepten på medisinsk cannabis i Norge. Få lov å fortsette i behandling som fungerer og ikke bli satt på Morfin igjen som jeg har blitt nå… Problemet er at de ikke tar meg inn på nytt inntak for å få fornyet den norske resepten jeg har hatt i 12 måneder. Så nå er jeg dyttet tilbake på medikamentene som tar fra meg livskvaliteten, blitt ufør og sluttet å trene.

Hva er de økonomiske kostnadene ved å bruke medisinsk cannabis, og hvordan har du taklet disse kostnadene?

  • 10.000kr Per måned

Hvilken støtte eller veiledning har du fått fra helsepersonell eller andre i medisinsk cannabis-behandlingen din? 

– Og hva skulle du ønske var gjort annerledes?
– Beste støtten jeg har fått er i fra legen min i Nederland som har kunnskap og erfaring med medisinsk cannabis som medisin, bedre støtte samtaler om meg og min helse.

Har du noen bekymringer eller spørsmål om bruk av medisinsk cannabis, og hvordan håndterer du disse?
– Førekort er en stor faktor, så
velger ikke kjøre pga politiet i Norges hekse jakt. 

Hva ville du ønske helsepersonell og samfunnet generelt forstod bedre om behandling med medisinsk cannabis?

  • Helheten å paisenter sitt liv kan bedres

På en skala fra 1-10, hvor stor var forventningen din om at medisinsk cannabis ville hjelpe deg når du begynte å bruke det?

  • 5

På en skala fra 1-10, hvor mye har behandlingen med medisinsk cannabis hjulpet symptomene dine?

  • 9

Skriv et sitat for ditt forhold til medisinsk cannabis
– Er gitt et nytt liv i Norge med cannabis

I dette intervjuet er det flere faktorer som er viktige å ta med videre for å forbedre tilgang og oppfølging av pasienter i sikker behandling med medisinsk cannabis.

Kim viser at cannabis som personlig tilpasset medisin kan gi betydelig forbedring av symptomer og økt livskvalitet for pasienter som sliter med spesifikke helseproblemer.

For det første bør det legges til rette for enklere tilgang til medisinsk cannabis for pasienter som har behov for det. Pasienter bør også få bedre veiledning og støtte fra helsepersonell og andre som jobber med medisinsk cannabis-behandling, og det bør være mer kunnskap og erfaring på dette området blant helsepersonell generelt.

Pasienters økonomiske utfordringer med å bruke medisinsk cannabis bør også tas på alvor og muligheter for økonomisk støtte eller refusjon bør vurderes. Videre bør det være mer oppmerksomhet rundt de positive effektene av medisinsk cannabis, og at pasienters livskvalitet kan bedres med denne behandlingen.

Til slutt bør det være økt forståelse og aksept i samfunnet for medisinsk cannabis-behandling, og at pasienter som bruker denne behandlingen ikke skal stigmatiseres eller straffes på grunn av dette.

Alt i alt bør pasienters behov og erfaringer med medisinsk cannabis tas på alvor, og det bør arbeides for å forbedre tilgang, støtte og kunnskap på dette området.

Vil også påpeke betydningen av å ha en åpen dialog med pasientene om deres behandlingspreferanser og bekymringer, og å gi dem informasjon om mulige bivirkninger og risikoer ved bruk av medisinsk cannabis. På denne måten kan pasientene få bedre støtte og veiledning i den generelle behandlingen, og cannabis-behandling kan integreres som en del av en større behandlingsplan.

Kunnskapsløft

TwinLeaf sitt kunnskapsløft om sikker bruk av medisinsk cannabis i behandling kan være til stor nytte for både helsepersonell og pasienter i Norge. Ved å dele denne dropboxen med din fastlege eller behandler vil helsepersonell få en grundig innføring i riktig bruk av medisinsk cannabis og lære om de potensielle risikoene og bivirkningene. Dette kan bidra til økt kunnskap og forståelse av medisinsk cannabis som behandlingsalternativ, og dermed gi pasienter bedre tilgang til nødvendig behandling. Vi oppfordrer deg til å dele denne informasjonen med din fastlege og diskutere mulighetene for medisinsk cannabis-behandling i din egen behandlingsplan.

Her er noen nyhetsartikler om medisinsk cannabis og smertelindring i Norge. En kreftsyk kvinne forteller om hvordan medisinsk cannabis har reddet livet hennes, mens en annen person med kronisk smerte sier at det har gitt henne livskvalitet. Smertepasienter påpeker at fastleger mangler kunnskap om cannabis, mens leger er skeptiske til å bruke det som smertelindring. Helsedirektoratet har foreslått å gjøre det enklere å forskrive medisinsk cannabis, noe som kan åpne opp for flere pasienter som lider av smerter å få tilgang til denne behandlingen.

Disse artiklene gir et innblikk i hvordan medisinsk cannabis kan være en viktig behandlingsmetode for smerter og at det er en pågående diskusjon om hvorvidt det bør bli mer tilgjengelig for pasienter i Norge.

Related Posts

Legg inn en kommentar